Fundacja Brat Słońce

pomagam@bratslonce.pl

tel: +48 722 100 230

Prowincja św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię

Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów)

sekretariat.krakow@franciszkanie.pl

tel: +48 12 42 86 280

Stowarzyszenie PADRE

Profilaktyka, Aktywne Działanie, Rozwój i Edukacja

padre.checiny@gmail.com

tel. 608 200 247, 694 938 628

Franciszkańskie Centrum Profilaktyki i Leczenia Uzależnień

terapia@franciszkanie.pl

tel/fax: +48 41 31 51 140

Klasztor franciszkanów pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

checiny@franciszkanie.pl

tel/fax: +48 31 51 069

Wspólnota „Przystań”

Tam naprawdę dzieją się cuda!