DLACZEGO WARTO POMÓC

Od 1994 roku w chęcińskim klasztorze trwają prace konserwatorskie i remontowe. Do tej pory udało się wymienić część okien, odmalować ściany w kościele, odnowić figury w głównym ołtarzu oraz rozpocząć prace naprawcze dachu kompleksu klasztornego.
Zebrane 500 000 zł zostanie przeznaczone na poszczególne prace:

160 000 złspłacenie długu za remont dachu nad klasztorem, świetlicą dla dzieci Stowarzyszenia PADRE oraz dokończenie prac na dachu kościoła, który przetrwał czas profanacji i ponownie służy wiernym – DZIĘKI WASZEJ POMOCY, TO JUŻ UDAŁO SIĘ ZROBIĆ!
Dziękujemy!

200 000 zł – podniesienie o 83 cm kondygnacji w Ośrodku Leczenia Uzależnień od Środków Psychoaktywnych SAN DAMIANO, dzięki czemu 16 nowych pacjentów otrzyma pomoc

140 000 zł – naprawa dachu na Ośrodku SAN DAMIANO, aby młodym pacjentom zapewnić ciepłe miejsce powrotu do trzeźwości

POMÓŻ, ILE MOŻESZ:

33 zł – 2 kg blachy dachowej 

56 zł – 2 m kw wełny o grubości 20 cm do ocieplenia dachu

101 zł – 1 m kw pokrycia dachowego

KOMU POMAGASZ?


Wybierz kwotę darowizny

Imię:             *
Nazwisko:  *
Miasto:        *
Email:          *
Kwota:         *
Płatności realizuje:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wypełniając formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Brat Słońce dla celów związanych z przetwarzaniem płatności darowizny oraz publikacji danych podanych przez Darczyńcę, takich jak: imię, miejscowość oraz wpłacona kwota na niniejszej stronie www, a także w celach kontaktu i promocji jej działalności statutowej poprzez pocztę elektroniczną, telefonicznie oraz listownie (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2135).

DANE DO PRZELEWU TRADYCYJNEGO

Nazwa: Fundacja Brat Słońce

Adres: ul. Hetmana Żółkiewskiego 14, 31-539 Kraków

Numer konta: 21 1600 1013 1849 4935 4000 0003

Tytuł przelewu: Darowizna – Cuda pod dachem

Do wpłat zagranicznych:

BIC / SWIFT: PPABPLPK

IBAN: PL21 1600 1013 1849 4935 4000 0003

Ocal z nami franciszkańskie centrum pomocy w Chęcinach!

Tam naprawdę dzieją się cuda!