Cuda pod dachem

Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych, których zasady przetwarzania opisujemy poniżej, jest Fundacja Brat Słońce z siedzibą przy ul. Hetmana Żółkiewskiego 14, 31-539 Kraków.

Dane gromadzone za pośrednictwem strony Fundacji Brat Słońce

Przywiązujemy dużą wagę do poszanowania prywatności osób odwiedzających naszą stronę internetową. Gromadzimy dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do sprawnego zarządzania naszym serwisem i wykorzystujemy je tylko i wyłącznie w tym celu.

Nasza strona automatycznie zbiera niektóre dane użytkowników, w tym: adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego oraz nazwa domeny, z której użytkownik wchodzi na naszą stronę. Dane te są zbierane w celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa serwisu, a tym samym osób z niego korzystających.

Wykorzystujemy je do generowania statystyk odwiedzin naszej strony (za pomocą Google Analytics), co pomaga nam sprawnie administrować serwisem, zapewniać mu wysoką jakość merytoryczną, analizować czy struktura strony nie zawiera błędów, itd.

Gromadzone dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi nasz serwis. Użytkownicy mogą korzystać z naszej strony anonimowo, nie zabiegamy o ich identyfikację, nie wymagamy rejestracji.

Nie przekazujemy żadnych gromadzonych przez stronę danych innym podmiotom, nie udostępniamy ich nikomu, chyba że z takim żądaniem zwrócą się do nas uprawnione instytucje państwowe na podstawie odpowiednich przepisów.

Polityka dotycząca cookies

Nasza strona internetowa https://bratslonce.pl/wykorzystuje pliki tekstowe określane potocznie jako cookies (ciasteczka) m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Stosujemy cookies w celu zbierania informacji o sposobie korzystania z naszej strony i poprawnej konfiguracji serwisu, a także w celu zapamiętania ustawień użytkownika (np. język, rozmiar czcionki itp.). Do tego celu służy ciasteczko, które przechowujemy przez 1 rok.

Strona używa cookies w celach statystycznych przy użyciu serwisu Google Analytics, podlegającego Polityce Prywatności firmy Google. Ciasteczka przechowywane od 1 minuty do 2 lat służą do analizy, badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pokazują, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze strony https://bratslonce.pl/. Wiedza ta pozwala nam ulepszać strukturę i zawartość naszych stron.

Na stronie https://bratslonce.pl/ korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, który umożliwia nam kierowanie do osób, które odwiedzają naszą stronę spersonalizowanych reklam w serwisie Facebook. Wiąże się to z wykorzystywaniem cookies firmy Facebook. Do tego celu służy ciasteczko, które przechowujemy przez 3 miesiące. Więcej informacji o polityce Facebooka znajduje się na stronie firmy Facebook. Każdy użytkownik serwisu Facebook może zarządzać osobistymi ustawieniami prywatności na swoim koncie w serwisie Facebook.

Na stronie https://bratslonce.pl/ mogą znajdować się linki do stron internetowych będących własnością i obsługiwanych przez podmioty zewnętrzne (FacebookYouTubeLinkedIn lub Twitter). Strony internetowe podmiotów zewnętrznych stosują własne zasady dotyczące prywatności i korzystają z własnych cookies. Fundacja Batorego nie odpowiada za pliki cookies wysyłane przez inne strony internetowe, do których linki publikujemy na stronie https://bratslonce.pl/

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies, tak by nie zbierały ww. informacji. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych na naszej stronie.

O tym, jak blokować i ograniczać instalowanie plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki lub za pomocą jednego z wielu dostępnych (darmowych) rozwiązań, dowiedzieć się można na stronie http://jakwylaczyccookie.pl/jak-wylaczyc-pliki-coo.

Polityka dotycząca gromadzenia informacji

Prowadząc naszą działalność statutową i odwołując się do ofiarności publicznej korzystamy z  kontaktów osób, które interesują się naszymi działaniami. Dane osobowe gromadzimy w systemie CiviCRM – wewnętrznej bazie Fundacji Brat Słońce służącej do zarządzania relacjami.
Baza służy nam do:

1) wysyłania potwierdzeń dołączenia do naszych akcji i kampanii

2) przesyłania informacji o naszych publikacjach, konkursach dotacyjnych, akcjach i kampaniach, itp.

3) wysyłania newslettera

4) wysyłania informacji o możliwości wsparcia naszej działalności darowizną lub 1% podatku.

W naszych działaniach przestrzegamy najwyższych standardów etycznych i dbamy o ochronę prywatności osób, które powierzyły nam swoje dane. Przechowywane przez nas dane osobowe udostępniamy wyłącznie firmom prowadzącym na nasze zlecenie usługi w zakresie serwisowania systemu informatycznego oraz druku i wysyłki pocztowej naszych listów i materiałów informacyjnych. Podmioty te mają dostęp do powierzonych im danych wyłącznie w celu realizacji naszego zlecenia w oparciu o umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych i nie mogą wykorzystywać udostępnionych im danych do innych celów lub przekazywać ich innym podmiotom. Są też zobowiązane do zachowania poufności i bezpieczeństwa wszelkich danych osobowych, które zostały im udostępnione.

Newsletter

Odbiorcy newslettera rejestrujący się na stronie www lub na innych stronach projektowych Fundacji wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych w postaci adresu e-mail na potrzeby wysyłki newslettera. Podane przez odbiorców newslettera dane kontaktowe są przetwarzane przez Fundację Brat Słońce za zgodą odbiorców wyłącznie w celu przesyłania zamówionego newslettera.

Adres mailowy odbiorców newslettera Fundacji jest kojarzony w systemie CiviCRM z innymi danymi wynikającymi z historii kontaktów z Fundacją Brat Słońce, takimi jak np.: imię, nazwisko, pełniona funkcja i nazwa instytucji lub organizacji, z którą jest związany, numer telefonu oraz ew. inne dane, które otrzymaliśmy ze źródeł publicznie dostępnych lub które zostały nam dobrowolnie przekazane przez odbiorcę newslettera z racji innych kontaktów z Fundacją. Dane przetwarzane w systemie CiviCRM są przez nas wykorzystywane w celu zarządzania relacjami z otoczeniem i planowania działań Fundacji Brat Słońce, np. wysyłania zaproszeń na organizowane przez nas wydarzenia.

Od 2020 roku newslettery Fundacji wysyłane są z systemu CiviCRM. Dzięki umieszczonemu w naszym mailingu pikselowi (malutkiemu obrazkowi, który wyświetlany jest wraz z treścią newslettera) dostajemy informację o otwarciu naszego maila oraz otwarciu zamieszczonych w nim linków do naszej strony. Pozwala nam to dowiedzieć się, jaki procent odbiorców interesuje się przesyłanymi przez nas informacjami o naszych działaniach i które z naszych aktywności cieszą się największą popularnością.

Odbiorcy newslettera mają prawo zażądać dostępu do swoich danych, ich poprawiania lub sprzeciwienia się ich dalszemu przetwarzaniu. Fundacja Brat Słońce zapewnia odbiorcom newslettera możliwość usunięcia swoich danych z bazy kontaktów.
Jeśli nie chcesz otrzymywać newslettera prosimy o kliknięcie linku rezygnacji w treści newslettera lub wysłania e-mail na adres: fundacja@bratslonce.pl z użyciem jasnego sformułowania, np. „wypisz mnie z listy wysyłkowej newslettera”).

Zaproszenia i informacje

Przetwarzamy dane kontaktowe w postaci imię, nazwisko, adres e-mail, a w niektórych przypadkach (przy wysyłce pocztowej) adres korespondencyjny, adres zamieszkania lub stanowisko i adres służbowy, aby wysłać informacje o naszych działaniach, konkursach dotacyjnych, akcjach i publikacjach oraz zaproszenia na organizowane przez nas wydarzenia. Dane osobowe pozyskane przez nas ze źródeł publicznie dostępnych lub przekazane nam dobrowolnie przez osoby, z którymi kontaktowaliśmy się w związku z organizowanymi wcześniej wydarzeniami i akcjami, lub w ramach innych interakcji (np. wysyłki newslettera), przechowywane są w systemie CivicCRM, kojarzone ze sobą i przetwarzane w celu informowania o naszych działaniach i zapraszania do organizowanych przez nas kolejnych akcji lub wydarzeń.

Odbiorcy naszych zaproszeń oraz informacji mają prawo zażądać dostępu do swoich danych, ich sprostowania lub sprzeciwienia się ich dalszemu przetwarzaniu. Fundacja Batorego zapewnia możliwość usunięcia danych z bazy kontaktów.

Jeśli nie chcesz otrzymywać już zaproszeń i informacji prosimy o kliknięcie linku rezygnacji w treści otrzymanego e-maila lub przesłanie e-maila na adres: fundacja@bratslonce.pl (z użyciem jasnego sformułowania, np. „wypisz mnie z listy wysyłkowej zaproszeń i informacji”).

Dane darczyńców

Fundacja Brat Słońce pozyskuje środki na swoje działania od darczyńców indywidualnych, instytucji i firm. Fundacja przyjmuje darowizny przekazywane przelewem na konto Fundacji lub on-line za pośrednictwem systemu DotPay na stronie https://bratslonce.pl/ W przypadku darowizny przekazanej nam przelewem na rachunek bankowy przetwarzamy dane osobowe przekazane nam przez bank, czyli: imię i nazwisko, adres, numer rachunku, informację o wysokości darowizny (informacje te widoczne są w opisie przelewu), a także adres e-mail, jeśli zostanie on podany w tytule przelewu. Jest to niezbędne do wykonania umowy oraz wypełnienia ciążących na Fundacji obowiązków prawnych (np. na podstawie przepisów dotyczących rachunkowości). W przypadku darowizny przekazanej za pośrednictwem systemu DotPay prosimy o podanie imienia i nazwiska, żebyśmy wiedzieli, kto jest stroną transakcji (np. by móc wystawić zaświadczenie do celów podatkowych), kwoty darowizny oraz adresu e-mail, który jest niezbędny do technicznej obsługi płatności. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania darowizny za pośrednictwem systemu DotPay.

Dane darczyńców przetwarzamy w systemie CiviCRM oraz w dokumentacji księgowej. Dane przetwarzane w naszej bazie kontaktów kojarzone są z danymi osobowymi, wynikającymi z historii relacji z Fundacją Brat Słońce, takimi jak np.: imię, nazwisko, adres, funkcja i nazwa instytucji, z którą darczyńca jest związany, numer telefonu i inne dane, które otrzymaliśmy ze źródeł publicznie dostępnych lub które zostały nam dobrowolnie przekazane przez darczyńcę przy okazji innych kontaktów z Fundacją.

Na adresy pocztowe oraz adresy e-mail podane w przelewach bankowych oraz udostępnione w serwisie DotPay wysyłamy podziękowania oraz nasze materiały i publikacje, a także informacje o naszej działalności i o możliwościach dalszego wsparcia organizacji.

Dane darczyńców w postaci imienia, nazwiska i adresu pocztowego udostępniamy firmom świadczącym usługę druku i wysyłki korespondencji. Firmy te mają dostęp do ww. danych wyłącznie w celu realizacji naszego zlecenia w oparciu o umowę o powierzeniu danych osobowych i nie mogą wykorzystywać ich do innych celów lub przekazywać ich innym podmiotom.

Jeśli darczyńca nie życzy sobie kontaktu z naszej strony, może zaznaczyć to w tytule przelewu lub przesłać informację na adres: fundacja@bratslonce.pl.  Darczyńcy mają prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W każdej chwili mogą też wycofać swoją zgodę na ich dalsze przetwarzanie.

Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas informacji prosimy o kliknięcie linku rezygnacji w treści otrzymanego e-maila z prośbą o wsparcie lub przesłanie e-maila na adres: fundacja@bratslonce.pl z użyciem jasnego sformułowania, np.: „wypisz mnie z listy wysyłkowej dla darczyńców”).

Akcje i kampanie

W przypadku akcji i działań prowadzonych przez Fundację, które wymagają od uczestników rejestracji, zakres przetwarzanych danych określony jest w regulaminie danej akcji. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania.

Dane osób, które przekazały nam 1% swojego podatku

Od urzędu skarbowego otrzymujemy dane osób, które przekazały nam 1% podatku i zaznaczyły w formularzu PIT zgodę na przekazanie nam swoich danych. Przetwarzamy imię, nazwisko, adres zamieszkania podatnika i jego/jej współmałżonka/-ki (w przypadku wspólnego rozliczania podatku), wysokość przekazanej kwoty oraz ewentualne dodatkowe informacje zamieszczone przez podatników w rubryce formularza PIT dotyczącej 1%  takie jak np. cel szczegółowy.

Dane osób, które przekazały nam 1% podatku, przetwarzamy w bazie CiviCRM. Dane przetwarzane w naszej bazie kojarzymy z danymi osobowymi, wynikającymi z historii innych kontaktów podatnika z Fundacją Brat Słońce takimi jak np.: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, pełniona funkcja i nazwa instytucji, z którą jest związany, numer telefonu oraz ew. inne dane, które otrzymaliśmy ze źródeł publicznie dostępnych lub które zostały nam dobrowolnie przekazane przez daną osobę przy okazji innych kontaktów z Fundacją.

Na przekazane nam przez urzędy skarbowe adresy podatników, którzy wpłacili nam 1% podatku,  wysyłamy podziękowania, materiały i publikacje, a także informacje o możliwościach dalszego wspierania organizacji.

Dane osób, które przekazały nam kwotę 1%, w postaci imienia, nazwiska i adresu pocztowego  udostępniamy firmom świadczącym usługę druku i wysyłki korespondencji. Firmy te mają dostęp do ww. danych wyłącznie w celu realizacji naszego zlecenia w oparciu o umowę o powierzeniu danych osobowych i nie mogą wykorzystywać ich do innych celów lub przekazywać ich innym podmiotom.

Osoby, które przekazały nam 1% podatku, mają prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania. Mogą też – pisząc na adres: fundacja@bratslonce.pl – sprzeciwić się dalszemu ich przetwarzaniu i zastrzec, żebyśmy nie kontaktowali się z nimi za pośrednictwem poczty lub wskazać inny adres do korespondencji.

Żądanie usunięcia danych

Jeśli zażądasz usunięcia swoich danych z naszej bazy kontaktów lub sprzeciwisz się ich przetwarzaniu, usuniemy Twoje dane z bazy CiviCRM i nie będziemy przesyłać Ci informacji, których nie chcesz. W takim przypadku do zaszyfrowanych kopii bezpieczeństwa, które Fundacja wykonuje codziennie i do których dostęp ma jedynie zatrudniony przez nas administrator sieci, dołączymy zanonimizowane dane zapobiegające przypadkowemu przywróceniu Twoich danych osobowych z kopii bezpieczeństwa. Dzięki temu będziemy mogli wyjaśnić – także Tobie, jeśli zadasz nam takie pytanie – jak przebiegało przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych nie rzutuje na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych w oparciu o zgodę wyrażoną przed jej cofnięciem.

Zakres i zmiana polityki prywatności naszego serwisu

Opisane zasady ochrony prywatności dotyczą jedynie serwisów znajdujących się w domenie bratslonce.pl oraz stron internetowych poświęconych naszym projektom i działaniom, których jesteśmy wyłącznym administratorem. Nie odpowiadamy za politykę prywatności innych stron internetowych, do których linki znajdują się w naszym serwisie.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie jej nowej wersji na naszej stronie internetowej.

Kontakt i dodatkowe informacje

W razie pytań dotyczących polityki prywatności Fundacji Brat Słońce, prosimy o kontakt na adres: fundacja@bratslonce.pl  

Ta wersja polityki prywatności została opublikowana 08 listopada 2021 r.